Klára Horáčková, Evolution Space I (detail), 2020. kilncast glass, Photo © Tomáš Slavík-